Csak előzetes időpont egyeztetés esetén tudunk hajót átadni!

Kérlek, mindig telefonálj, mert a legtöbb esetben nem tartozkodunk a helyszínen!
 


 

 

 

Nyereményjáték - Játékszabályzat

 

Játékszabályzat

 

1) Az Alba Sailing Club (továbbiakban: „Szervező”) játékot hirdet az Alba Sailing Club saját oldalán az oldal felhasználói számára  (továbbiakban „Játék”). 


2) A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik. A játékban 18 év feletti személyek vehetnek részt. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont).
A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.


3) A játék időtartama
A játék 2017. március 22. 12:00 órától 2017. augusztus 31. 15:00 óráig tart. A Játékot a játék szervezője bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja.


4) A Játék leírása
1. A Játék felülete az „Alba Sailing Club saját oldala: albasailing.hu”.
2. A Játékra jelentkezni az Alba Sailing Club oldalán található feliratkozó ablakban lehet.
3. A Játékosok Keresztnevük és E-mail címük megadásával jelentkeznek a játékra.

5) A nyereményjáték díjai:
A játékra jelentkezők között a Játék időtartama alatt minden hónapban kisorsolunk 1 db fél napra szóló ingyenes vitorlázási lehetőséget, a játékos által kiválasztott hajón. Az ajándék vitorlázás bármikor igénybe vehető a 2017-os szezon idején. Összesen 5 db nyeremény kerül kisorsolásra.


6) A nyertes megállapítása, sorsolások időpontjai
Az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a játék időtartama alatt feliratkozott.

Sorsolás időpontjai:
2017. május 1. (1 nyertes)
2017. június 1. (1 nyertes)
2017. július 1. (1 nyertes)
2017. augusztus 1. (1 nyertes)
2017. szeptember 1. (1 nyertes)

7) A nyertes értesítése

A nyertes megállapítását követően, az adott sorsolás napján, legkésőbb 16:00 óráig a Szervező az Alba Sailing Club oldalán teszi közzé a nyertes nevét, illetve értesítést küldd a feliratkozáskor megadott e-mail címre. 
A nyeremény felhasználásához előzetes időpont egyeztetés szükséges!

8) A nyeremény adózása

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni.
A nyeremény készpénzre nem váltható.


9) Felelősség kizárás, vis major
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


10) Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.